skip to Main Content

Der er mange gode grunde til at vælge danselinjen på Campus Vejle Sportscollege. Først og fremmest giver det muligheden for, ikke bare at holde dansen ved lige, men virkelig at dyrke og udvikle sig indenfor feltet sideløbende med en gymnasialuddannelse. Mange unge mennesker oplever at de må nedprioritere eller helt droppe deres fritidsinteresser i løbet af gymnasietiden, da det bliver for svært at få det hele til at hænge sammen med lange dage, lektier og nye venner, men på Campus Vejle Sportscollege er dansen integreret i skoleskemaet, så der er ingen behov for kompromiser.
Danselinjens ambitionsniveau er højt og vores mål er, at løfte hver enkelt danser mest muligt i løbet af de 3 år. Vi stræber efter at skabe teknisk stærke dansere der er kloge på dem selv og deres krop. Læs mere under fanen ”Den gode danser” om vores tilgang til at uddanne dansere.

I tilgift til højt dansemæssigt niveau så giver HHX uddannelsens erhvervsøkonomiske fokus et perfekt grundlag for at forfølge en karriere indenfor danse- og performanceverdenen. Mange udøvende dansere arbejder helt eller delvist selvstændigt, og i den situation er det guld værd at have kendskab til budgettering og forretningsplanlægning. Disse egenskaber kommer også en til gode, hvis man senere ender med at arbejde administrativt i branchen.

Derudover er en HHX uddannelse adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser, så at tage danselinjen betyder ikke, at man lægger sig fast på, at skulle arbejde i performancebranchen.

Ikke nok med, at HHX uddannelsens faglighed supplerer et liv med dans, så kan dansen også give en masse positive følgevirkninger i forhold til elevens boglige engagement. Det er meget naturligt, at det kan være svært at holde dampen konstant høj igennem gymnasiets 3 år, og i perioder med skoletræthed kan det at dyrke sin passion være med til at holde en til ilden.
En hverdag med motion og fokus på kropslig velvære giver de bedste betingelser for indlæring, så udover at afhjælpe skoletræthed så giver dansen også de optimale betingelser for, ikke bare at gennemføre, men at få et fuldt udbytte af en ungdomsuddannelse. Dyrkningen af dans på det niveau som danselinjen tilbyder giver også en disciplin som selvfølgelig kan bruges i forbindelse med skolearbejde, men som også er gavnlig resten af livet.

Back To Top